Udalak / Erakundeak

Jakin nahi al dituzue herritarrek ingurumenari eta klima-aldaketari buruz dituzten ohiturak, jarrera eta ezagutza?

Tresna honen bidez, herritarren errealitatera hobeto egokitzen diren ekitaldiak eta kontzientziazio-kanpainak egiteko beharrezkoa den informazio hori guztia izango duzue eskura.

Erakunde guztiok eskatzen diguzue herritarrei kontzientzia hartzeko klima-aldaketaren eta ingurumenaren arazoaz, edo kontzientziazio hori hobetzeko, helburu hori duten kanpaina eta ekitaldiekin ere lagunduz.


Eta Hazigreen-en ustez, zerbait hobetzeko, ezinbestekoa da gure egungo egoera neurtu eta ezagutzea, gure bilakaera pertsonala ere aztertzeko.

Onurak

Tresna pertsonalizatua

Hazigreen tresna orokorra pertsonalizatzen dugu, honako hauek egiteko:


– Jasota gera bedi zure udalak edo erakundeak eskaintzen duela tresna,

– Eduki, oinarrizko informazioaz gain, zure udalarentzat garrantzitsua den beste bat.

Herritar bakoitzarentzat

Tresna erabiltzen duen pertsona bakoitzak bere ekintzen hobekuntza neurtu ahal izateko ezinbesteko datu bat lortuko du: ingurumenarekiko eta klima-aldaketarekiko kontzientziazio-mailari (LOA zigilua) buruz gaur egun duen egoera, bere erantzunetan hobekuntza-iradokizun pertsonalizatuak dituen txosten batekin batera.


Eta etorkizun hurbilean bere bilakaera ikusi ahal izango duzu konparazio-txostenari esker.

Informazioa Estatistika (Ekobarometroa)

Estatistika-txostenak izango ditu, eta haiekin jakin ahal izango du herritarrek zer pertzepzio duten klima-aldaketaren arazoari buruz, bai eta ingurumen-ohiturei buruz, esfortzuak eta kostuak bere gain hartzeko prestasunari buruz, horri guztiari buruz duten ezagutzari buruz eta udalerrirako pertsonalizatu den guztiari buruz.

Zure Udal Ekobarometroa eskatu